Vaccination katt (Basvacciner)

Kattungar vaccineras från 8-9 veckors ålder med vaccin mot kattsnuva och kattpest. Samma vaccination görs sedan igen efter 3-4 veckor. Detta kallas grundvaccination. Ett år efter den andra vaccinationen görs en tredje vaccination med samma vaccin. Om katten kommer att vistas ute/träffa andra katter som är ute eller ska vistas på pensionat eller delta på kattutställning behöver den vaccineras varje år mot kattsnuva. Vaccination mot kattpest behöver endast göras vart tredje år beroende på vilket läkemedelsföretag som tillverkar vaccinet.

Vaccination hund (Basvacciner)

Valpar vaccineras normalt kring åtta veckors ålder mot parvovirusinfektion, så kallad hundpest. Man kan även välja att vaccinera med ett kombinationsvaccin som förutom skydd mot hundpest även ger skydd mot valpsjuka, smittsam leverinflammation samt ger reduktion av symtom orsakade av parainfluensa, så kallad kennelhosta. Denna vaccination upprepas efter 3-4 veckor. Därefter vaccineras hunden vid 1 års ålder. Önskar man skydda hunden mot kennelhosta (ej 100 % skydd) så vaccinerar man årligen mot detta medan de övriga vaccinerna ges vartannat till vart tredje år.

Du som reser med hund eller katt är skyldig att ta reda på vilka regler som gäller i det land du ska resa till. Du måste även känna till kraven för återinförsel av djuret till Sverige. I de flesta fall krävs vaccination mot rabies. På Jordbruksverkets hemsida www.sjv.se finns en lista över veterinärmyndigheterna i EU-länderna. För övriga länder kan respektive lands ambassad upplysa om hur du får kontakt med veterinärmyndigheten.

Krav för införsel från EU-länder
ID-märkning

Hundar och katter ska vara ID-märkta med ett mikrochip av ISO-standard eller genom en tatuering som är gjord före den 3 juli 2011. Från 2011 är endast mikrochip kodkänd märkningsmetod vid utlandsresa med djur. ID-nummer och datum för märkningen ska vara inskrivet i djurets pass. Först efter ID-märkning kan vaccination mot rabies göras. Vaccination av hund och katt kan göras tidigast vid 3 månaders ålder. Det måste därefter gå 21 dagar innan djuret får resa.

Sällskapsdjurspass

Vid resor inom EU måste ditt djur ha ett pass för sällskapsdjur. Passet utfärdas av veterinär. I passet finns ID-uppgifter, vaccinationer och behandlingar angivna.

Nu när sommarvärmen är här är det viktigt att komma ihåg att inte lämna djuren i bilen. Bara en kort stund i hettan kan ha tragiska konsekvenser.
Reser du med djuret en längre sträcka – ha ALLTID en vattenskål och dricksvatten, samt gärna en kyldyna i hundens eller kattens bur. Dynan är automatisk och kyler så fort djuret lägger sig på den. Dessutom är det bra att ha en handduk och en stor flaska med kallt vatten. Är djuret för varmt och riskerar värmeslag kan du alltid blöta ner handduken och fukta/kyla ljumskarna (hjälper snabbt/mer effektivt då huden är lite tunnare där).

 
Hyperthyroidism är den vanligaste endokrina sjukdomen hos katt och orsakas av alltför höga koncentrationer av sköldkörtelhormoner i kroppen.
 
Sjukdomen är en så kallad multisystemsjukdom vilket innebär att den påverkar många olika organ i kroppen och därmed kan den ge upphov till många olika symtom. Sjukdomen förekommer främst hos medelålders och gamla katter. Symtomen kan vara alltifrån lindriga till allvarliga beroende på hur länge katten varit utsatt för sjukdomen. Hos de flesta katter utvecklas sjukdomen långsamt. De flesta katterna har en god aptit och är aktiva (eller hyperaktiva) vilket gör att ägaren tror att katten är vid god hälsa tills en tydlig viktminskning eller andra dåliga symtom uppträder. De flesta katterna med sjukdomen magrar trots att de äter med god aptit och aptiten kan vara mycket större än tidigare. En del katter får också dålig päls, de fäller hår och pälsen är matt. Kräkningar och diarré förekommer. Ofta ses en ökad aktivitet hos katten men den kan också vara minskad. Även aptiten kan vara mindre. Svaghet och flämtande är andra symtom.  Katten får högt blodtryck som kan påverka hjärtat och njurarna negativt. Diagnosen ställs med hjälp av ett blodprov. Det finns olika behandlingar men oftast får katten medicinsk behandling med tabletter resten av livet. Det är mycket glädjande att se hur fort katten återfår sitt ”vanliga jag” igen.