Viktig sjukdom hos katt

Hyperthyroidism är den vanligaste endokrina sjukdomen hos katt och orsakas av alltför höga koncentrationer av sköldkörtelhormoner i kroppen.

Sjukdomen är en så kallad multisystemsjukdom vilket innebär att den påverkar många olika organ i kroppen och därmed kan den ge upphov till många olika symtom. Sjukdomen förekommer främst hos medelålders och gamla katter. Symtomen kan vara alltifrån lindriga till allvarliga beroende på hur länge katten varit utsatt för sjukdomen. Hos de flesta katter utvecklas sjukdomen långsamt. De flesta katterna har en god aptit och är aktiva (eller hyperaktiva) vilket gör att ägaren tror att katten är vid god hälsa tills en tydlig viktminskning eller andra dåliga symtom uppträder. De flesta katterna med sjukdomen magrar trots att de äter med god aptit och aptiten kan vara mycket större än tidigare. En del katter får också dålig päls, de fäller hår och pälsen är matt. Kräkningar och diarré förekommer. Ofta ses en ökad aktivitet hos katten men den kan också vara minskad. Även aptiten kan vara mindre. Svaghet och flämtande är andra symtom.  Katten får högt blodtryck som kan påverka hjärtat och njurarna negativt. Diagnosen ställs med hjälp av ett blodprov. Det finns olika behandlingar men oftast får katten medicinsk behandling med tabletter resten av livet. Det är mycket glädjande att se hur fort katten återfår sitt ”vanliga jag” igen.