Vaccinationer och utlandsresor

Vaccination katt (Basvacciner)
Kattungar vaccineras från 8-9 veckors ålder med vaccin mot kattsnuva och kattpest. Samma vaccination görs sedan igen efter 3-4 veckor. Detta kallas grundvaccination. Ett år efter den andra vaccinationen görs en tredje vaccination med samma vaccin. Om katten kommer att vistas ute/träffa andra katter som är ute eller ska vistas på pensionat eller delta på kattutställning behöver den vaccineras varje år mot kattsnuva. Vaccination mot kattpest behöver endast göras vart tredje år beroende på vilket läkemedelsföretag som tillverkar vaccinet.

Vaccination hund (Basvacciner)
Valpar vaccineras normalt kring åtta veckors ålder mot parvovirusinfektion, så kallad hundpest. Man kan även välja att vaccinera med ett kombinationsvaccin som förutom skydd mot hundpest även ger skydd mot valpsjuka, smittsam leverinflammation samt ger reduktion av symtom orsakade av parainfluensa, så kallad kennelhosta. Denna vaccination upprepas efter 3-4 veckor. Därefter vaccineras hunden vid 1 års ålder. Önskar man skydda hunden mot kennelhosta (ej 100 % skydd) så vaccinerar man årligen mot detta medan de övriga vaccinerna ges vartannat till vart tredje år.

 


Utlandsresa med hund och katt
Du som reser med hund eller katt är skyldig att ta reda på vilka regler som gäller i det land du ska resa till. Du måste även känna till kraven för återinförsel av djuret till Sverige. I de flesta fall krävs vaccination mot rabies. På Jordbruksverkets hemsida www.sjv.se finns en lista över veterinärmyndigheterna i EU-länderna. För övriga länder kan respektive lands ambassad upplysa om hur du får kontakt med veterinärmyndigheten.

Krav för införsel från EU-länder
ID-märkning
Hundar och katter ska vara ID-märkta med ett mikrochip av ISO-standard eller genom en tatuering som är gjord före den 3 juli 2011. Från 2011 är endast mikrochip kodkänd märkningsmetod vid utlandsresa med djur. ID-nummer och datum för märkningen ska vara inskrivet i djurets pass. Först efter ID-märkning kan vaccination mot rabies göras. Vaccination av hund och katt kan göras tidigast vid 3 månaders ålder. Det måste därefter gå 21 dagar innan djuret får resa.

Sällskapsdjurspass
Vid resor inom EU måste ditt djur ha ett pass för sällskapsdjur. Passet utfärdas av veterinär. I passet finns ID-uppgifter, vaccinationer och behandlingar angivna.