Ökade risker med att köpa hund i coronatider

Intresset för att köpa hund har ökat den senaste tiden när många arbetar hemifrån. Uppfödarna i Sverige klarar inte av att leverera valpar som tillgodoser den kraftigt ökade efterfrågan. Detta har lett till en ökad införsel och import av valpar och hundar, både via den illegala handeln och via ideella organisationer. Den nationella Samverkansgruppen för hundvälfärd, där Sveriges Veterinärförbund är representerat, påminner om vikten att vara väl påläst och förberedd när du planerar att köpa hund.

Du som köper en hund har ansvar för att säkerställa att valpen … läs mer här.